CADpiping

Professional Blogs

HxGN LOCAL ČESKO A SLOVENSKO 2018

Leave a comment

Podrobnejší popis prednášok po hlavnej časti konferencie.

AGENDA – oblasť ktorej sa venuje spoločnosť cadvision

ÚTERÝ 11. září / septembri

Hexagon Process, Power & Marine – CADWorx, Michal Mihálik, CADVISION, SKUPINA B14:00 – 16:00        CADWorx & Analysis solution – prepojení produktů CADWorx, PV Elite, CAESAR II, GT Strudl + Bricscad

 • Ukážka reálneho projektu a prepojenie externých riešení – riadenie projektu
  Koordinácia projektu pri použití produktov od HEXAGON (Intergraph) a Autodesk na reálnom projekte
 • pripadová štúdia pre technológie vodnéj linky, čističky ČOV – Čističky Odpadových Vôd
 • pripadová štúdia pre technológie pre oblasť Farmaceutický priemysel, Potravinový a nápojový priemysel, Chemický priemysel
 • addin od spoločnosti cadvision CVx / ako zefektívníc projekčnú činnosť

16:00 – 16:20       Přestávka(coffee break s jídlem)

16:20 – 17:30        Nové možnosti v riešeniach CADWorx, CAESARII, VVD  a PV Elite, Představení produktu PIPESTRESS

 • predstavenie nových funkcií produktov. Vízie spoločnosti Hexagon
 • predstavenie všetkých možnosti “riešení” od spoločnosti Hexagon

17:30 – 17:45       Přestávka

Hexagon Process, Power & Marine – CAESAR II, Christopher Bradshaw, SKUPINA C14:00 – 16:00      Školení a diskuze  CAESAR II . statika a dynamika

 • CAESARII v praxi dynamika
 • Používanie CAESARII a BOSfluids pre CAESARII FEA Tools rýchlejšiu a presnejšiu dynamickú analýzu

16:00 – 16:20      Přestávka(coffee break s jídlem)

16:20 – 17:30      Školení a diskuze  CAESAR II. statika a dynamika, Představení produktu PIPESTRESS

 • diskusia za okruhlím stolom
 • support requests – je tu možnosť dať konkrétne požiadavky, námety na produkt CAESARII

17:30 – 17:45      Přestávka

STŘEDA 12. září / septembri

Hexagon Process, Power & Marine – CADWorx, Michal Mihálik, CADVISION, SKUPINA B10:00 – 11:30       Bricscad a oblast BIM

 • ukážka náhrady za AutoCAD
 • predstavenie funkcií a jeho možosti Bricscad

11:30 – 13:00        Práce s mračnem bodu Cloudworx / Bricscad a CADWorx 3D modelovaní a 2D P&ID schéma, Tvorba Ocelových konstrukcí a přepočet v GT Strudl

 • ukážka realnej situácie práce s mračnami bodov v produkte Cloudworx
 • Tvorba oceľových konštrukcií funkciami CADWorx Structure a prepojenie na výpočet OK v GT STRUDL

 

Hexagon Process, Power & Marine – CAESAR II, Christopher Bradshaw, SKUPINA C10:00 – 13:00      Školení a diskuze  CAESAR II . statika a dynamika, Nozzle Pro a FEA Tools

 • Výpočet dynamickým postprocesorem
  •  Seznámení se zadávacím oknem dynamického post procesoru a všech jeho složek: modální analýza,  harmonická analýza, zemětřesení, akce pojišťovacího ventilu, vodní ráz, časová posloupnost zatížení. DLF Spektrální generátor, Výstupní okno dynamického postprocesoru, vytváření výpočtové zprávy.
 • Seznam dynamických zatížení, modální a harmonická analýza, spektrální analýza, časová posloupnost zatížení,
 • prepočtý pomocou nástroja Nozzle Pro a FEA Tools

 

13:00 – 14:30      Oběd a zakončení konference (během oběda budou vyhlášeny výsledky orientačního běhu a předané ceny vítězům)

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s