CADpiping

Professional Blogs

Hexagon PPM kúpila spoločnosť DST Computer Services S.A.

Leave a comment

Vážení zákaznící, 

týmto by sme Vás chceli informovať o dôležitej akvizícii spoločnosti Hexagon.

Hexagon PPM kúpila spoločnosť DST Computer Services S.A., vývojára softvéru Piping Stress Analysis, Pevnostné výpočty potrubí pre nukleárny priemysel.

Švajčiarska vlajková loď, softvér PIPESTRESS, ktorý používa na analýzu potrubí viac ako 50 jadrových elektrární, patrí od 13.6.2018 oficiálne spoločnosti Hexagon.

Potrubárska divízia Hexagon PPM, svetového lídra v oblasti podnikového inžinierskeho softvéru pre návrh, výstavbu a prevádzku závodov, lodí a pobrežných zariadení, dotiahla do úspešného konca dohodu o prevzatí spoločnosti DST Computer Services S.A. so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. DST Computer Services S.A. je dlhoročným vývojárom špičkového softvérového riešenia pre pevnostnú analýzu potrubí s uplatnením pri návrhu aj priebežnej údržbe procesných závodov, elektrární, jadrových lodí a ponoriek vrátane kompletných analýz potrubných systémov nukleárnych zariadení.

 

Akvizíciou DST Computer Services a ich vlajkovej lode PIPESTRESS sa ešte rozšírilo portfólio riešení pre analýzu potrubí, ktoré môže Hexagon PPM ponúknuť svojim zákazníkom. PPM bude odteraz schopná podporovať ešte väčší počet návrhárskych kódov vrátane jadrových tried 1, 2 a 3 pre nové a existujúce jadrové elektrárne, zahrnutím softvérového riešenia spoločnosti DST do svojich softvérových riešení.

 

Členovia tímu vo Švajčiarsku budú aj naďalej zamestnancami DST Computer Services. Firemní zamestnanci sú aktívne zapájaní do priemyselných kódov a štandardov organizácie a úzko spolupracujú s držiteľmi licencií na vývoji inovatívnych riešení pre každodenné potreby a požiadavky užívateľov.

DST Computer Services bola založená v roku 1973. Jej zakladateľ, Kent Gordis, bol tvorcom programu pre pevnostné výpočty potrubí PIPESTRESS, pôvodne v spolupráci s architektonicko-projekčnou kanceláriou Ebasco Services, Inc. na viacerých jadrových elektrárňach v USA, Japonsku, Taiwane a Mexiku a neskôr aj s veľkými projekčnými firmami.

 

PIPESTRESS je dnes integrovaná s pokročilým grafickým procesorom, Editpipe a tieto integrované riešenia sú uvádzané na trh a predávané pod názvom Peps. Používa sa na výpočty potrubí pre údržbu a na návrh jadrových reaktorov tretej a štvrtej generácie. PIPESTRESS dokáže čítať neutrálne súbory CAESAR II®. To umožňuje PIPESTRESS analyzovať modely CAESAR II.

 

Jedinečné vlastnosti PIPESTRESS sú nasledovné:

dokážu vykonať všetky výpočty vyžadované pre jadrové (aj nie jadrové) potrubia v jednom programovom výpočte

jeho vývoj neustále prebieha už viac ako 40 rokov

využilo ho už viac ako 400 projekčných kancelárií v 30 krajinách na analýzu potrubí vo viac ako 50 jadrových elektrárňach

  • je používaný ako hlavný softvér pre analýzu potrubí pri výpočtoch pre nové reaktory typu EPR, AP1000 a AC-1000

 

Matis Stenberg, riaditeľ spoločnosti Hexagon PPM povedal: “DST je ďalším príkladom toho ako PPM pokračuje v rozvíjaní nášho biznisu realizáciou akvizičných cieľov, ktorými expandujeme a rozširujeme portfólio softverových riešení a poskytovaní tak vyššej produktivity našim klientom“.

 

Otázky týkajúce sa kompatibility a bližšie informácie o akvizícii nájdete v prílohe, prípadne kliknite sem

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s