CADpiping

Professional Blogs

M-Files – správa dokumentácie

Leave a comment

V spolupráci so spoločnosťou CadVision Vás pozývame na seminár

EDMS Intro

venovaný práci s obsahom, dokumentami a zmluvami vo firmách.

  1. 10. 2016, 14.25 – 16.00

Apollo Hotel **** Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava

pozvánka tu

 

Akcia je určená strednému a vyššiemu manažmentu firiem a je zameraná na otázky z oblasti elektronickej správy obsahu a prepájania sveta neštruktúrovaných a štruktúrovaných informácií.

Účasťou získate základný prehľad v oblasti možnej automatizácie procesov a práce s obsahom, zistíte ako Vás priamo ohrozujú zastarané súborové systémy a nakoľko môžu predstavovať riziko pre Vašu spoločnosť. Uvidíte praktické využitie moderných technológií v konkrétnych oblastiach, či už je to správa životného cyklu zmlúv, alebo práca s ponukami, či schvaľovacími workflow.

Zoznámite sa tiež s víťazom zrovnávacieho testu TopTenReviews – systémom M-Files.

Prínosy účasti:

·         Získate ucelený prehľad

·         Inšpirujete sa praktickými ukážkami

·          Načerpáte nové vedomosti

·         Získate plnú verziu M-Files na 30 dní zadarmo

 

Cena:

zadarmo pre 2 osoby z Vašej firmy, dalšia osoba 30 EUR.

Program:

·       14.25   Prezentácia

·       14.30   Úvod do problematiky EDMS

·       14.40   Oblasti riešení a riziká súčasných systémov

·       15.30   Coffee break

·       15.45   Ukážky integracií do firemného prostredia

·       16.00   Diskusia a voľný networking

Počet miest je obmedzený, doporučujeme Vám registráciu bez odkladu.

Registrácia : michal.mihalik@cadvision.sk

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s