CADpiping

Professional Blogs

Novinky Autodesk Inventor 2017

Leave a comment

Autodesk Inventor 2017 ponúka opäť nové funkcie pre vývoj súčiastok. V nasledujúcej časti Vám ukážeme tie najzaujímavejšie.

Konštruovanie

3D Náčrt

 • Vylepšená transformácia objektov – Manipulátor

Snímka

 • Kreslenie 3D Spline priamo na povrchu telesa

Snímka3

Komponenta

 • Zlepšená identifikácia a prehľadnosť medzi jednotlivými prvkami v súčasti (Parent / Child)

Snímka5

 • Funkcia pole umožňuje ďalšiu možnosť nastavenia orientácie daného prvku

Snímka6

 • Pole riadené náčrtom – umožňuje prvok použiť na ľubovoľne zvolenom bode podľa náčrtu

Snímka11

 • Extrude – umožňuje hromadný výber uzavretých náčrtov

Výkresy

 • Automatické zalamovanie textu v tabuľkách
 • Možnosť nastavenia farebného pozadia za textom
 • Kľukatá čiara v čiastočnom reze
 • Obdĺžnikový tvar pozícií v zostave
 • Otvorenie súčasti priamo cez kusovník výkresu

Snímka13

Zostavy

 • Pole riadené náčrtom (podobne ako v komponente)
 • Vylepšená funkcia identifikácie referencií medzi súvisiacimi adaptívnymi súčasťami
 • Možnosť zapnutia transparentnosti bez nutnosti zmeny materiálu

Snímka9

Plech

 • Nový spôsob umiestnenia výštipu rohu
 • Potlačenie rozvinu (Odloženie update)
 • Nové možnosti pre razníky
 • Pridanie funkcie direct edit do ribbonu plechu

Potrubné funkcie

 • Nové nástroje pre trasovanie potrubí

Užívateľské prostredie

 • Podpora monitorov so 4K rozlíšením
 • Premenovávanie položiek v prehliadači Inventoru

Mesh

 • Import modelu formátu .obj do zostavy alebo komponenty

Bez názvu

Prezentácia

 • Pri použití prezentácie zo staršej verzie možnosť používania nových funkcií z aktuálnej verzie
 • Možnosť nastavenia priehľadnosti komponentov

Formáty iných softwarov

 • Možnosť prepisovania ivlastností z ostatných CAD softwarov
 • Použitie step modelu ako referenčného a súčasne asociatívneho so súčasťou

Publikovanie

 • Export modelu do 3D pdf

Snímka14

 

Author: Martin Markovič

CAD Specialist

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s