CADpiping

Professional Blogs

INTERGRAPH CADWORX® & ANALYSIS SOLUTIONS

Leave a comment

Vážená pani, vážený pán,

dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na už tradičnú udalosť vo svete pod pracovným názvom „ DISCOVERY TOUR 2016 “. Ide o neformálne stretnutie spojené s prezentáciou ucelených riešení spoločnosti Intergraph pre oblasť návrhu potrubných systémov, technologických celkov i komplexných chemických, potravinárskych, energetických, petrochemických a iných spracovateľských závodov.

INTERGRAPH

CADWORX® & ANALYSIS SOLUTIONS

 DISCOVERY TOUR 2016 AGENDA

Ranná sekcia  –     zameraná na záťažové analýzy pre potrubie nádoby a nádrže

 

8:30 – 9:00                 Registrácia a občerstvenie

9:00 – 9:10                 Predstavenie a privítanie

9:10 – 9:30                 Vstupná prezentácia ranného programu

9:30 – 10:00               Prezentácia zákazníkov (bližšie informácie budú špecifikované čoskoro)

10:00 – 10:45             Použitie metódy konečných prvkov na zlepšenie návrhu potrubného kódu

                                    Táto časť programu zahŕňa CEASAR II 2016 a FEATools vo verzii 3 a to, ako tieto dva produkty medzi sebou fungujú. Bude ukázané, že s minimálnymi vstupnými údajmi použitými vo FEATools a získanými údajmi s existujúcim modelom CEASARu II, môže byť ľahko a presne vykonaná potrubná napäťová analýza. Prezentované budú nové funkcie FEATools, ktoré umožňujú zahrnúť nielen prieseky (prieniky, križovatky), ale taktiež FEA odvodené (derivované) ohyby SIF a pružnostné prvky (vrátane ohybov s čapmi) a zariadení, flexibilných pripojení pre hrdlá pripojené na rôzne typy schránok + API661 hlavový box. V spojení s NozzlePRO, záťaž na potrubných koncoch alebo hrdlových pripojení môže byť automatický skontrolovaná voči FEA odvodených povolení. Takisto sa bližšie pozrieme nato, ako môžu byť výsledky z pôvodného modelu CEASARII porovnané s modelom CEASARII s vyššou presnosťou voči sebe a rýchlo a jednoducho graficky zrecenzujeme a vysvetlíme obe verzie.

10:45 – 11:05             1. prestávka

11:05 – 11:25             Použitie CEASAR II a BOSfluid pre rýchlejšie a presnejšie dynamické analýzy

                                    Prezentované na rozhranie v BOSfluids, kde balíček toku kvapaliny môže byť použitý na existujúci súbor CEASAR II na rýchle vypočítanie modelu toku kvapaliny s minimálnymi vstupnými hodnotami. Uvidíme ako môže byť BOSfluid  použitý na získanie analýzy toku kvapalín pri viacerých prípadoch, vrátane prípadu, kedy nastáva hydraulický ráz. Použitím BOSfluid výstupov bude preukázané ako dynamicky zhodnotiť a preskúmať hydraulický ráz, skúmajúc tlakovú vlnu cez systém. Po ukázaní a vyhodnotení hydraulického rázu, sa poukáže na to ako sa silové/časové profily pre každú vetvu potrubia sa môžu exportovať z BOSfluidu a následne sa použije v programe CEASAR II dynamická analýza na kontrolu odozvy potrubného systému čítať dáta z BOSfluid vygenerovaného súboru.

11:25 – 12:10             Využitie PV Elite a NozzlePRO pre pokročilé lokálne napäťové analýzy na hrdlách

                                    Zistíme ako môže byť PV Elite  použitý v spojení s NozzlePRO na vykonávanie lokálnej napäťovej analýzy na hrdlách, ktorá zdokonaľuje tradičnú metódu ako napr. WRC 107. Použitím PV Elite modelu vykonáme WRC 107 lokálnu napäťovú analýzu (vrátane potrubných napätí z CEASAR II analýzy) s následným popísaním a porovnaním obmedzení, ktoré sa vyskytujú pri tradičných metódach. Pre presnejšiu analýzu s menšími geometrickými obmedzeniami, bude automaticky použité priame spojenie medzi PV Elite a NozzlePRO na vytvorenie modelu konečných prvkov použitím údajov aj v PV Elite a NozzlePRO na analýzu a výpočet presnejších lokálnych napätí.

12:10 – 12:55             Intergraph prehľad funkcií Visual Vessel Design

Zistíme ako môže byť Visual Vessel Design od Intergraphu  použitý pre EN zamerané na tlakové nádoby a výmenníky tepla, či už sa jedná o návrh alebo analýzu. VVD obsahuje komplexnú implementáciu všetkých častí normy EN-13445 a táto časť prezentácie pokryje modelovanie a analýzu tlakových nádob použitím EN-13445 normy. Ďalej sa pozrieme na budúce možnosti využitia noriem v programe VVD ako napr.  PED klasifikačný nástroj, zahŕňa kód AD2000 a normy EN1591 Pokročilé navrhovanie prírub.

12:55 – 13:00             Ukončenie a zosumarizovanie sekcie

13:00 – 14:00             Obedná prestávka

 Poobedná sekcia – zameraná na inteligentné P&ID schémy a intuitívne 3D potrubné návrhy pre projektantov aj inžinierov

 

 

13.30 – 14:00             Registrácia a občerstvenie

14:00 – 14:10             Privítanie, predstavenie programu

14:10 – 14:30             Vstupná prezentácia poobedného programu

14:30 – 15:00             Prezentácie zákazníkov

                                    Vladimír Cebo – ProPlant
Michal Mihálik – cadvision (Datacomp partner)

15:00 – 16:00             CADWorx Plant Design Suite: CADWorx Plant Professional

Jedná sa o integrovaný a komplexný softvér pre navrhovanie potrubárskych systémov, ktorý ponúka inteligentné vykresľovanie/databázové prepojenie, pokročilej úrovne automatizácie a ľahko použiteľné modelovacie funkcie. Daný komplexný systém nástrojov obsahuje takisto konštrukčné ocele, zariadenia, procesné a nástrojové diagramy a návrhové riešenia s automatickými izometriami a výpismi materiálov. Počas prezentácie ukážeme všetky vlastnosti programu, ktoré dokážu uľahčovať a zjednodušovať prácu a poskytnúť tak samotným používateľom rôzne výhody.

 

Prezentácia naživo z programu CADWorx Plant Professional:

Predvedieme si ako môže byť komplexný 3D model navrhnutý a nakreslený v priebehu pár okamihov. Prezentácia bude obsahovať tvorbu oceľových konštrukcií, zariadení a potrubia, automatické trasovanie, produktívne nástroje na vykonanie návrhových zmien, detekcia kolízií, obojsmerné prepojenie s CEASAR II a PV Elite, a tvorba izometrií a ortografických výkresov cez ISOGEN a ORTHOGEN.

16:00 – 16:20             Poobedná prestávka

16:20 – 16:55             Znižovanie času potrebného na projekt, jeho cenu a riziká prostredníctvom inteligentných procesov programu CADWorx P&ID Professional

Úspech projektu je závislý na odovzdanej kvalite inžinierskych informácií a údajov vytvorených v priebehu pred hlavnou časťou projektu. Následné zníženie času na projekt, jeho náklady a riziká sú takisto závislé na presnosti uvedených údajov v tejto fáze, a preto rôzne nepresnosti a neaktuálne informácie zvyšujú ako náklady a riziká, tak aj odhadovaný čas dokončenia projektu. V tejto časti sekcie si ukážeme ako Intergraph CADWorx P&ID Professional pomáha a poskytuje projektantom a inžinierom veľmi presné potrubné diagramy a diagramy zariadení, ktoré znižujú ako náklady, tak čas na úspešné ukončenie projektu.

 

Ukážka softvéru v praxi

Ukážka vlastností a funkcií programu CADWorx P&ID Professional, s dôrazom na to ako rýchlo a efektne dokáže daný program vytvoriť schémy k projektu. Prezentácia bude ďalej zameraná na tvorbu 2D symbolov, komponentov, komplexnému editovaniu symbolov zariadení a vlastností, obojsmerné prepojenie s databázou, spájanie CADWorx P&ID. Ďalej budú ukázané výstupy z projektu, zhodnotenie a iné.

16:55 – 17:25             Ľahšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a presnejšie projekty s CADWorx fieldPipe Professional

Ukážka softvéru v praxi

Prezentácia ako rýchlo a jednoducho vytvoriť model krok za krokom z mračna bodov.

17:25 – 17:30             Sumarizácia sekcie a jej ukončenie

 

 

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s