CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

PF 2016

Vážení obchodní partneri,

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2016!

spoločnosť Cadvision praje tie najkrajšie Vianoce, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2016. Radi by sme zároveň poďakovali za spoluprácu v uplynulom období.

Veselé Vianoce
Cadvision

Dear Business Partners,

Merry Christmas and happy new year 2016!

 We wish all our business partners the most beautiful Christmas, good luck, health and success in the new 2016. We would like to also thank you for your cooperation in the past year and we are happy that we can provide quality service for you.

 Merry Christmas

PF2016 CADVISION

CADVISION

Cadvision