CADpiping

Professional Blogs

Školenie CAESAR II – Training

Leave a comment

 

Máte  jedinečnú príležitosť získať nové vedomosti a poznatky od skúsených odborníkov, tak ju nepremeškajte!

Môžete položiť otázky priamo INTERGRAPH !!!

Termín školenia – seminár: streda, 4. december, 9:00 – štvrtok, 5. december 2013 – 2 dni

Hotel Dolphin****, Štefánikova 78, 903 01 Senec, Slovensko

Program školenia:

1. deň | Streda 4. decembra :

9:00 – 10:00 Úvod – prehľad možností v CAESAR II 2011  | Intergraph Chris Bradshaw

 • Čo je nové v CAESAR II 2013 R1, Prehľad všeobecných schopností a zámer
 • Súčasné funkcie / Loop Wizard/Nozzle Allowables/Flange Analysis/interfaces
 • Podrobnejší prehľad rozhrania SmartPlant 3D a CADWorx 3D / videoukážka SmartPlant 3D rozhrania, živé ukážky

prepojenia CADWorx

 • ISOGEN Stres Isometrics – vytvorenie izometrie pre výpočet – živé ukážky vytvárania ISO výkresov

10:00 – 12:00  CAESARII a európske technické normy | Ing. Václav PEKAŘ, CSc., Tractebel Engineering a.s.

 • vyhodnotenie napätia podľa EN13480 v CAESAR II.
 • európske materiály a ich aplikácie v CAESAR II,
 • pôvodné československé materiály a ich aplikácie pre CAESAR II a PED
 • prírubový spoj a možnosti jeho výpočtu podľa európskych noriem v CAESAR II
 • zaťaženie potrubia podľa Eurokódov (klimatická, event. seizmická) a ich zadávanie v CAESAR II

12:00 Raut a diskusia | obed

13:00 – 16:00 Modelár pre oceľové konštrukcie | Intergraph Chris Bradshaw

 • CADWorx Interface Demonstration
 • Modelovanie Oceľovej konštrukcie v CAESAR II
 • Model creation, Nozzle Allowables Check, Flange Check, Expansion Loop Wizard
 • Posúdiť model s a bez štruktúry, vidieť účinky zahrnutej oceľovej konštrukcie
 • Import oceľovej konštrukcie z CADWorx, …

 

2. deň | Štvrtok 5. decembra :

8:30 – 12:00 Dynamika CAESAR II 2011 |Intergraph Chris Bradshaw

 • Krátka prezentácia Dynamiky v CAESAR II základné teórie
 • Modálne premietanie
 • Ukážky príkladov Dynamiky / Time History / Response Spectrum

12:00 Raut a diskusia / obed

13:00 – 15:30 Výpočet plastového potrubia | Ing. Václav PEKAŘ, CSc. , Tractebel Engineering a.s.

 • Štruktúra plastov, mechanické vlastnosti plastov, viskoelasticita, viskoplasticita
 • Mechanizmus porušenie plastov
 • Možnosti výpočtu plastov v CAESAR II
 • Zadávanie materiálových vlastností plastov do CAESAR II
 • Vyhodnocovanie napätia vypočítaných v CAESAR II

www.cadpiping.sk | www.cadworx.sk | www.cadworx.cz | www.fluidflowinfo.com

Registrácia: michal.mihalik@cadvision.sk

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s