CADpiping

Professional Blogs

Workshop s Intergraph Plant Design 2014

Leave a comment

Workshop s Intergraph Plant Design 2014 / CADWorx a SmartPlant 

Utorok, 5. novembra 2013, 8:30 – 15:00 , Slovenský Grob, Slovenská republika

Vážená pani, vážený pán,

dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na už tradičnú udalosť pod pracovným názvom „Workshop s Intergraph Plant Design 2014“. Ide o neformálne stretnutie spojené s prezentáciou ucelených riešení spoločnosti Intergraph pre oblasť návrhu potrubných systémov, technologických celkov i komplexných chemických, potravinárskych, energetických, petrochemických a iných spracovateľských závodov.

 • IntergraphR CADWorx Plant  Professional 2014 – parametrické modelovanie 3D potrubných projektov
 • IntergraphR CADWorx P&ID Professional 2014 – vytváranie technologických schém – P&ID schém
 • IntergraphR CADWorx E&I – vytváranie elektro schém, produkt môžete poznať pod názvom SIGRAPH ®
 • PV Elite 2013 – výpočet equipments – schopnosť kompletného návrhu vysokých veží (kolóny), horizontálnych nádob, jednotlivých nádob a výmenníkov tepla
 • IntergraphR CADWorx R fieldPipeT Professional – je s kombináciou Intergraph CADWorx Plant Professional 2014 silný nástroj, práca s mračnami bodov / Laser Point Clouds
 • IntergraphR CAESAR II 2013  – nástroj pre výpočet namáhania tlakovej analýzy potrubných trás
 • Fluidflow3 – prezentácia kvalitného softwaru, viac informácií tu
 • SMARTPLANT – Intergraph – prezentácia kvalitného softwaru pre potrubné celky

SmartPlant vs. CADWorx

 • Predstavenie technológie SmartPlant pre inžinierske firmy (EPC) a vlastníkov a prevádzkovateľov O / O

Design – inteligentné strojno-technologické schémy, pravidlá riadenej tvorby 3D modelu

 • Tvorba a správa inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Riadenie konfigurácie (CMIS)

Predkonfigurované prostredie pre údržbu inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Integrácia s EAM a ERP podnikovými systémami. Ukážka prostredia pre prevádzku jadrovej elektrárne

 • Interoperabilita v prostredí SmartPlant 3D. Výmena dát medzí SmartPlant 3D, PDS, PDMS, CADWorx

SmartPlant 3D ako univerzálny nástroj pre tvorbu 3D modelu a komunikácia s ďalšími SW aplikáciami

Zámerom akcie je predstaviť Vám kompletný ekosystém produktovej rady Plant Design od spoločnosti Intergraph, vo forme živej ukážky pracovného postupu projektovania technologického celku (od P&ID schém, cez 3D model, strojné vybavenie, oceľové konštrukcie, až po pevnostnú analýzu a optimalizáciu potrubárskeho projektu, detekcie kolízií a vizualizácie projektu) s výhľadom do budúcnosti.
Program „Workshop s Intergraph Plant Design 2014“ je koncipovaný ako neformálne a diskusné stretnutie, ktorého cieľom je predovšetkým výmena skúseností a možnosť inšpirácie. Na záver stretnutia bude prezentácia CEASAR II v praxi pre výpočet namáhania tlakovej analýzy potrubných trás. Prezentácie budú smerované aj pre top riešenie Intergraph SMARTPLANT.

Prezentácií sa zúčastnia aj Tomáš Vanek (Regional Manager – Intergraph) a Maciej Wojtasiewicz (Vice President – DataComp).

Agenda:

 • 8:30 – 9:00 Registrácia
 • 9:00 Intergraph Plant Design Suite /  Intergraph 
 • 10:00 Coffee break – Raut a diskusia
 • 10:15 Živé prezentácie – Workflow vytvárania projektu v produktoch  CADWorx -> CADWorx P&ID -> CADWorx Plant -> CADWorx E&I -> CADWorx Design Review

celkový priebeh projekcie potrubných celkov :

 • CADWorx P&ID ® Čo je nové 2014 ???
 • CADWorx PRO ® Čo je nové 2014 ??? |potrubie, oceľové konštrukcie, zariadenia (equipments), databáza
 • Intergraph PV Elite link at CADWorx® , CADWorx Pro prepojenie P&ID a CEASAR II ®
 • Intergraph® CADWorx® fieldPipe™
 • Intergraph CADWorx Draft Pro ®

/ Intergraph Tomáš Vaněk , Maciej Wojtasiewicz , Marcin Wielkiewicz , Michal Mihálik

 • 11:45 Fluidflow3 – je určený pre izotermické a neizometrické výpočty prietokového odporu, optimálneho priemeru, kapacity, teplotného gradientu … info / Michal Mihálik
 • 12:15 Raut a diskusia / obed
 • 13:15 Riadenie a spravovanie potrubných technológií a zariadení / Intergraph Tomáš Vaněk
 1. Predstavenie technológie SmartPlant pre inžinierske firmy (EPC) a vlastníkov + a prevádzkovateľov O / O
 2. Tvorba a správa inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Riadenie konfigurácie (CMIS)
 3. Interoperabilita v prostredí SmartPlant 3D. Výmena dát medzí SmartPlant 3D, PDS, PDMS, CADWorx
 • 14:15 Intergraph® CADWorx® fieldPipe™ / Datacomp, Leica Geosystems
 • 14:40 – 15:00  – diskusia

Miesto konania:  Zelený dvor  | www.zelenydvor.sk | GPS:  48.25906 , 17.27831

Nová 49,  900 26 Slovenský Grob

Termín:  utorok, 5. novembra, 8:30

Registrácia: michal.mihalik@cadvision.sk

Vstup voľný.

V spolupráci so spoločnosťou  Intergraph sa na Vás tešia

Datacomp Sp. z o.o.Cadvision s.r.o.

www.cadpiping.sk | www.cadworx.sk | www.cadworx.cz | www.fluidflowinfo.com

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s