CADpiping

Professional Blogs

PV Elite 2013

Leave a comment

PV Elite 2013 Release Announced for January 2013

Intergraph zverejnil novú verziu produktu PV Elite 2013. PV Elite 2013 ma niekoľko významných vylepšení, všetky vylepšenia sú zamerané na zvýšenie produktivity a dáva našim užívateľom nástroje ktoré urobia prácu v produkte jednoduchšiu a zábavnejšiu. Ako napríklad:

Aktualizáciu kódu:

Code Updates

 PVE-2013-code

 • PD 5500 2012 Edition Incorporated.
 • Tema 9th Edition
 • The AS/NZ 2011 Wind Code was updated.

Tieto aktualizované kódy umožnia koncovým užívateľom, aby splnili svoje globálne požiadavky analýz.

Productivity Enhancements

PVE-2013-ribbon

 • All new Updated Ribbon Style User Interface.
 • Quick calculation Screen, Search and Highlight Feature
 • Output Processor , Search and Highlight, Select all, Report List coloring, Drag and Drop functionality
 • CodeCalc has been completely re-written into a modern style application that matches the look and feel of PV Elite 2013
 • PV Elite Graphics , Color code by thickness, Material etc., 2D and 3D screen separate
 • Print directly to PDF, even if you have not purchased a PDF writer, all modules, graphics reports etc.

Všetky  vylepšenia produktivity umožňujú užívateľovi účinnejším spôsobom pracovať pomocou PV Elite 2013.

Nové funkcie pre analýzy

PVE-2013-materials

 • Integrated API 579 Part 4 General Metal Loss
 • ASME VIII-1 Material Data 1943 through 1974
 • PD 5500 Jacket Analysis
 • PD 5500 Limpet Coil Analysis
 • EN 13445 Limpet Coil Analysis
 • ASME VIII-1 Fatigue Analysis updated (from latest Div. 2)
 • PV Elite 2012 R1 Features included
 • EN-13445 Exp Joints
 • European Structural Steel
 • EN-13445 Local Stress Analysis
 • Improved Metric defaults
 • Japanese Wind Code
 • European Nozzle Load table
 • ASME Stainless Steel MDMTs computed
 • Complete Exchanger MDMTs Computed (tubesheets)
 • MDMT table sorted for Shell side and Tube side results
 • Use differential pressure for tube design
 • Indian Earthquake Code, vertical acceleration component added
 • Updated EN-13445 Materials Added

Vďaka týmto novým funkciám analýz, ktoré boli teraz integrované priamo do PV Elite, môže byť analýza vykonaná jednoducho a reporty sú v rovnakom štýle a formáte ako zvyšok výpočtov FV Elite. To znamená, že užívatelia už nebudú musieť vykonávať samostatne výpočty a výsledky týchto výpočtov pridávať ako samostatné prílohy k ich reportom FV Elite.

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s