CADpiping

Professional Blogs

Intergraph® CADWorx ® Plant Professional

Leave a comment

Intergraph CADWorx Plant Professional obsahuje najkomplexnejšiu paletu  nástrojov pre efektívne navrhovanie potrubných celkov. Riešenie je jednoduché na naučenie a pomáha tisíckam firiem rýchlejšie a presnejšie tvoriť.

Oblasti použitia

Vývoj a navrhovanie potrubných celkov, potrubí, zariadení, oceľových konštrukcií, petrochemický a chemický priemysel, elektrárne, ropné veže na mori, potravinársky priemysel, pivovarníctvo, farmaceutika, čističky vôd, technické zariadenia budov, stavby lodí a architektúra.

Rozšírené schopnosti

  • Steel Professional – Oceľové konštrukcie
  • P & ID (štandard) – technologické schémy
  • Design Review – prehliadač pre vytvorenú projekčnú dokumentáciu
  • Equipment – Zariadenia

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s